svensk-flagga-med-sedlar-i-bakgrundenSverige ligger fem till tio år efter USA och Storbritannien i penningtvättsarbetet, enligt experten Gavin Neilson. Foto: esfera/Shutterstock.com

Banknyheter

Sverige ligger långt efter andra länder i sitt arbete mot penningtvätt. Det menar experten Gavin Neilson som konsulterar banker och myndigheter gällande finansiell brottslighet. Det institutionella samarbetet i de nordiska länderna måste bli bättre för att komma ikapp USA och Storbritannien, skriver SvD Näringsliv.

Brittiske Gavin Neilson är expert på finansiell brottslighet och konsulterar myndigheter och banker i olika länder, bland annat några banker i Norden. Under ett Stockholmsbesök ger han Sverige och de nordiska länderna en uppläxning för sitt eftersatta arbete mot penningtvätt.

Enligt experten ligger myndigheter i Norden fem till tio år efter USA och Storbritannien när det gäller att granska bankerna.

Ekonomiska brott kostar världen 1 500 miljarder kronor per år

Gavin Neilson berättar att ekonomiska brottslingar fortfarande ligger långt före alla länder. Globalt uppgår kostnaderna för ekonomiska brott till 1 500 miljarder kronor per år. Denna typ av brottslighet involverar 40 miljoner människor som utsätts för människohandel och av modernt slaveri.

Enligt FN:s siffror tvättas mellan 7 400 och 18 500 miljarder kronor per år i hela världen.

– Kostnaden för företag och banker att följa reglerna beräknas ha ökat med 400 procent sedan 2005, ändå har endast 1 procent av vinsten från finansiella brott stoppats, säger Gavin Neilson.

Sverige är långt efter, men kan få försprång genom modern teknik

En anledning till att USA och Storbritannien kommit längre i frågan menar Gavin Neilson är höga straffavgifter mot banker som brister i sitt penningtvättsarbete. Sveriges straffavgifter har hittills varit alldeles för låga för att bli påtagliga för bankerna, även om finansinspektionen sedan 2014 har möjlighet att ge böter på 10 procent av en banks årsomsättning.

Däremot finns en chans för de nordiska länderna att få ett tekniskt försprång, enligt experten. En del brittiska och amerikanska banker kontrollerar ännu transaktioner manuellt och har inte hunnit styra om till modern teknik för att effektivisera granskningsarbetet. 

Banker och myndigheter måste samarbeta med varandra mot penningtvätt

Samarbete mellan bankerna är nyckeln för att lyckas med arbetet mot penningtvätt, menar Gavin Neilson. Han anser att det är galet att en kriminell som avslöjas i en bank kan gå vidare till en annan, utan att bankerna delar med sig av information till varandra.

Ett steg i rätt riktning är att några nordiska banker förra året började utveckla en gemensam infrastruktur för företagskunder. Gavin Neilson lyfter också samarbete mellan myndigheter och banker som en förutsättning för ett mer effektivt arbete.